top of page

ABOUT

NL:

 

Mijn werk gaat over het proberen te begrijpen van ons mens.

 

Ons wezen, gevoeligheid, relaties, emoties, gedrag, worstelingen, verlangens,

en waarschijnlijk het grootste verlangen; onze universele behoefte aan liefde. ​

 

Schilderen helpt me - meestal intuïtief - om te begrijpen of verwerken wat speelt

op persoonlijk of collectief niveau. ​

 

Hoe ik het leven ervaar is dat het zó geweldig mooi en ook... donker, hard

en snel kan zijn.

 

Creëren is voor mij een moment van verwondering en stilte.

 

Door te doen vind ik rust vanbinnen en via daar kan ik echt contact

maken met anderen.

 

Het zou mooi zijn als ik dat gevoel van rust en verwondering - dat ik ervaar tijdens

het schilderen - via mijn werk zou kunnen delen met jou als kijker.​

 

Vertraag. Kijk om je heen. Verwonder. Heb lief. Geniet! ​

 

Liefs, Jitse

 

 

EN:

 

My work is about trying to understand us as human beings.

Our being, sensitivity, relationships, emotions, behaviour, struggles,

desires, and probably main desire; our universal need for love.

Painting helps me – mostly intuitive -  to understand or process what is

happening on a personal, or collective level.

How I experience life is that it is so beautiful and also... can be dark, loud and fast.

 

For me creating is a moment of wonder and quietness. By doing I find peace inside

and via that I can connect with others.

 

It would be beautiful if I could convey that sense of peace and wonder - that I

experience while painting - to you as viewer. ​

 

Slow down. Look around. Wonder. Love. Enjoy!

Love, Jitse

Jitse van der Wijst
bottom of page